41 Burda AVM Çekiliş 2021

41 Burda AVM Çekiliş 2021 yılı Kampanyası;

41 Burda AVM Çekilişi 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam ediyor. 41 Burda AVM Çekilişine katılmak için 41 Burda AVM içerisindeki mağazalardan 100 TL ve katlarında harcama yapmak yeterli. 41 Burda AVM Çekilişi 7 Ekim 2021 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 41 Burda AVM Çekiliş Sonucu 3 kişi Xiaomi MI Electric Scooter Mlja M365, 1 kişi Xiaomi MI Robot Vacuum Mop, 1 kişi Apple Watch SE kazanacak.

Kampanya tarihleri arasında Kocaeli linde bulunan ESAS 41 BURDA AVM Içindeki mağazalardan (ESAS 41 BURDA AVM Içerisindeki bankamatiklerden yapılan Işlemlere alt makbuzlar, her türlü hediye çeki lle yapılan alışverişler, mobil/sabit telefon ve Internet fatura ödemeleri. TL/DK yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, alkollü lçecek alişverişleri, dönemsel geçici fuaye alanlarındaki stantlardan yapılan alışverişler lle AVM
Içerisinde bulunan mağazaların Internet sitelerinden yapilan alişverişler kampanyaya dahil değildir) aynı gün Içerisinde tek seferde 100 TL ve katları tutarında (her 100 TLye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapıp flş/fatura/e- faturalariyla birlikte kampanya katılım noktalarıina giden bireysel müşterilere üzerinde çekilişe katılım no, ad, soyad, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktisi verilecektir.

Bu kampanya SARAYBAHÇE ALIŞVERÍŞ MERKEZLERÍ TIC. A.§ adina MPl’nln 27.08.2021 tarih ve E-40453693- 255.01.02-8114 sayılı izni lle Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Kampanya 01.09.2021 Saat: 10.00 ile 30.09.2021 Saat 22:00 tarihleri arasında Kocaeli Ilinde bulunan ESAS 41 BURDA AVM Içindeki mağazalardan (ESAS
41 BURDA AVM Içerisindeki bankamatiklerden yapilan Işlemlere alt makbuzlar, her türlü hediye çeki lle yapilan alişverişler, mobll/sabit telefon ve Internet fatura ödemeleri. TL/DK yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, alkollü lçecek alışverişleri, dönemsel geçici fuaye alanlarındaki stantlardan yapılan alişverişler lle AVM Içerisinde bulunan mağazaların Internet sitelerinden yapilan alışverişler kampanyaya dahil değildir) ayni gün lçerisinde tek seferde 100 TL ve katları tutarında (her 100 TLye 1 çekiliş hakki) alışveriş yapip
flş/fatura/e-faturalarıyla birlikte kampanya katıliım noktalarına giden bireysel müşterilere üzerinde çekilişe katılım no, ad, soyad, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir. (Kampanya bitiş tarihi 30.09.2021 saat:22.00 olup; E-fatura mükellefleri Için son kayit tarihi 02.10.2021 saat: 17.00’dlr) şeklinde
yürütülecektir. Talihliler, 07.10.2021 tarihinde saat: 15:00’de Esas 41 Burda AVM ortak alan, Sanayi, Ômer Türkçakal Blv. No:7 zmlt/Kocaell adresinde çekilişle belirlenecektir. Kampanya genelinde yapilacak olan çekilişte 3 kişi 4.584,83 TL değerinde MI Electric Scooter Mlja M365, 1 kişi 3.499,00 TL değerinde XIAOMI MÍ ROBOT VACUUM Mop, 1 kişi 2.949,00 TL değerinde Apple Watch SE GPS, 44mm Ikramiyesi kazanacaktir. Ikramiye kazanan talihliler
12.10.2021 tarihli Özgür Kocaeli Gazetesl’nde llan edilecektir. ESAS 41 BURDA AVM Içerisindeki bankamatiklerden yapılan Işlemlere alt makbuzlar, her türlü hediye çeki lle yapılan alışverişler, Mobll/sablt telefon ve Internet fatura ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, alkollü lçecek alışverişleri,
dönemsel geçici fuaye alanlarındaki stantlardan yapılan alışverişler le AVM lçerisinde bulunan mağazaların Internet sitelerinden yapilan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Kampanya bireysel katılımcılara yöneliktir. Tüzel kişiler kampanyaya dahil edilemez. Ad-Soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakki verilmeyecektir.
Bir kişi birden fazla lkramiye kazanamaz. Kampanyaya katılımda flş/fatura/E-fatura üzerindeki lsim bilgisiyle kayıt yapan Isim bilgisi aynı olmalıdir. Ozel Indirimli faturalarda, Indirim sonrası tutar esas alınır ve bu tutara göre çekiliş hakki verilir. Kampanyaya ESAS 41 Burda AVM lçerisindeki mağazalardan alinacak flş/fatura/e-fatura lle katılım
yapilacaktır. Flş/fatura/e-fatura’nin kampanya kayit noktasına lbrazI zorunludur. Mail değeri olmayan belgeler (Ödeme makbuzları, kredi kartı sllpl, bilgi fişi vb.) veya flş/fatura fotokopisi lle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. E-fatura (e-arşlv faturalar katılıimcınıin mail adresine gönderilmektedir) Ile katilımda, sadece Esas 41 Burda AVM mağazalarindan yapilan alışverişe alt e-faturanın bilgisayar görüntüsünün bastırilarak kayit görevlisine
Ibrazi ve bir nüshasının çekiliş kayıt noktasına birakılması şartiyla kampanyaya katılıim yapılabilir. Kampanya katılıminda, katılımcı tarafindan belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve Ispatı katılımciların sorumluluğundadır. Katilimcinin Ikramiye kazanmasi durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor Ise gazetede yapilan llan tebliğ lçin
yeterli olacaktır. Katilıimcılar flş/fatura/e-fatura lbraz etmek suretiyle, bilgisayar çıktilarinı kampanya süresi lçerisinde alabileceklerdir. Kampanya tarihleri arasıinda alışverişlerini lptal veya lade eden tüketicilerin çekiliş hakları lptal edilecektir. Yapilan lade ve değişimlerde eski flş/fatura/e-faturaya alt bilgisayar çıktisı lptal edilerek yeni flş/fatura/E
fatura lçin bilgisayar çıktısi verilecektir. Ikramiye tesliminde fiş/ fatura/e-Fatura ve bilgisayar çıktisı lbrazı zorunludur.
Kampanyanın bitiş tarihi 30.09.2021 saat:22.00 olup; katılım noktalarindan E-fatura lle son kayıt tarihi 02.102021 saat: 17:00’dır. Kampanyaya SARAYBAHÇE ALIŞVERIŞ MERKEZLERI TIC.A.Ș., 41 BURDA AVM, Hedef Çek. Ve Org. Hiz. LTD. $TL, çalışanları ve 18 yaşından küçükler katılamaz, katilmış olsalar dahi lkramiyeleri verilemez. lkramiyeye
konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli Içinde bulunan KDV+OTV gibi vergiler dişindaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir